Logo gemeentenieuwsonline.nl

Ingezonden brief

Nee tegen de vloedgolf!

In Hét GemeenteNieuws van vrijdag 2 augustus konden we lezen wat de plannen LOB VAN GENNEP inhouden. Grote onrust in de zeven dorpen met 7000 inwoners in de kop van Noord-Limburg, want in de plannen zou dit gebied onderlopen bij extreem hoog water. In het kader van Deltaplan Grote Rivieren is zeer veel geld uitgetrokken en de medewerkers van Rijkswaterstaat, Waterschappen en de Provincie Limburg weten van gekkigheid niet meer wat te bedenken, het geld klotst immers tegen de plinten ! Nu dus het plan om de dijken 0,5 tot 1,5 meter te verhogen en de schuif open te zetten als het hoge water komt! Gelukkig ontstaat er steeds meer verzet tegen deze idiote plannen en via sociale media worden bewoners opgeroepen om informatieavonden te bezoeken om zodoende hun stem te laten horen. Deze informatieavonden zouden beter inspraakavonden genoemd kunnen worden, want dat is wat burgerparticipatie werkelijk in moet houden!

Uit de perspublicaties blijkt steeds weer dat de Burgemeesters van Gennep en Mook al in het stadium zitten van "we moeten de schadevergoeding wel goed afspreken". Met andere woorden wij als bestuurders zijn al ''om". Het is te hopen dat zij alsnog achter de verontruste burgers gaan staan en dit dwaze plan in de prullenbak deponeren!

Waar wij ons in deze regio mee bezig moeten houden vanaf vandaag is de verdroging ! Duidelijk mag zijn dat na de twee watersnoodrampen in deze regio in de jaren '90 van de vorige eeuw de klimaatveranderingen om een ander beleid vragen.De grote som geld kan daaraan besteed worden.

Peter Giesberts, Mook

Meer berichten