Logo gemeentenieuwsonline.nl

Commissaris van de Koning nieuwe beschermheer van de Gelderse Schuttersfederatie

REGIO - In navolging van zijn voorganger Clemens Cornielje zal ook de huidige Commissaris van de Koning van de provincie Gelderland John Berends, de functie aanvaarden van beschermheer van de Gelderse Schuttersfederatie Sint-Hubertus.

Op 15 september zal de officiële inhuldiging plaatsvinden, tijdens de Gelderse schuttersdag, die dit jaar in het centrum van Zevenaar, zal worden gehouden. Beschermheer is vanouds her een functie die veel schutterijen en gilden in hun midden hebben. Het is een persoon die de tradities en gebruiken van de verenigingen waarborgt in de hedendaagse maatschappij. Het is zeker niet alleen een functie op papier als die goed wordt uitgevoerd.

Zo zal de nieuwe beschermheer regelmatig de gastheer zijn van het overleg van de Gelderse Gildenraad. Dit is raad, waarin veelal de burgemeesters van de diverse schuttersgemeenten van Gelderland, en mensen die hun 'sporen hebben verdiend', zitting in hebben en waarin onder andere wordt gesproken over de invulling en de toekomst van de Gelderse Schutterijen en Schuttersgilden.

Met gekruiste sabels zal de nieuwe beschermheer, de bijbehorende keten, omgehangen krijgen waarna hij de schutters en gildeleden zal toespreken tijden de Gelderse Schuttersdag en het defilé in ontvangst zal nemen.

Aan deze dag nemen dit jaar liefst 33 verenigingen deel, hetgeen betekent dat deze afsluitende schuttersdag van dit jaar, van Gelderland, een waar spektakel en streling voor het oog zal gaan betekenen voor de vele bezoekers in het centrum van Zevenaar, het zogeheten hart van de Gelderse Schuttersfederatie.

Meer berichten