Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Molenhoek

Parochie O.L.V. van zeven Smarten.

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73.

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels, tel. 0485 511426; 06 55 41 67 09.

Zondag 15 september: 11.00 uur H. Mis: patroonsfeest OLV van Smarten met Gemengd koor.

Dinsdag 17 september: 19.00 uur H. Mis voorafgegaan om 18.30 uur door rozenkransgebed.

Zaterdag 21 september: 14.00 uur H. Mis: Sinulogfeest van de Filipijnse gemeenschap.

Zondag 22 september: 9.30 uur H. Mis.

Meer berichten