Heeft Berg en Dal over 5 jaar nog overal accommodaties in haar gemeente?

Algemeen

BERG EN DAL – De gemeente Berg en Dal doet een oproep aan haar inwoners om mee te denken over de toekomst van de diverse accommodaties in haar gemeente. Gebouwen en terreinen voor sport, welzijn en cultuur zijn accommodaties waarbij de gemeente vaak financieel aan bijdraagt. De gemeente heeft in 2016 een accommodatiebeleid opgesteld maar dat moet aangepast worden aan deze tijd en worden klaargemaakt voor de toekomst. Zij nodigen de bevolking daarvoor uit om mee te denken.

De regels in het accommodatiebeleid gelden bijvoorbeeld voor een kantine, dorpshuis of sportvelden. Dit kunnen gebouwen van de gemeente zijn of van verenigingen zelf die een bijdrage van de gemeente krijgen (subsidie).
Het accommodatiebeleid moet aangepast worden omdat de samenstelling van de bevolking ook verandert. Daarbij veranderen ook de wensen voor de accommodaties waar er gesport wordt, elkaar ontmoeten en cultuur beleven. De accommodaties worden tegenwoordig anders gebruikt dan vroeger en kosten steeds meer geld, dus moeten er nieuwe keuzes gemaakt worden zodat men in de toekomst kan blijven genieten van sport, ontmoeting en cultuur.

De gemeente heeft de verenigingen en stichtingen gevraagd over hun ervaringen met het huidige accommodatiebeleid en heeft naast hun eigen onderzoek een koers document samengesteld. Hierin staat wat de gemeente wil behouden van het oude beleid en wat ze anders gaat doen.
Alle reacties worden verzameld en worden later verwerkt in een definitief koersdocument. Voor vragen kan men contact opnemen met projectleider Carl te Riele (14024)

Uitgelicht

Digitale krant