Logo gemeentenieuwsonline.nl

Kerk Middelaar

Parochie H.H. Lambertus en Brigida

Voor praktische zaken: parochietelefoon 06 23 76 68 73 .

Voor dringende zaken: Kapelaan Marc Kessels tel: 0485 511426 of 06 55 41 67 09 .

In de vakantie vervallen de missen op woensdag.

Zaterdag 20 juli om 19 uur (21 juli geen mis te Mook)

Meer berichten